Kennismaking Afstemming en gezamenlijk het specifieke doel helder krijgen. Inschatting maken van de beste aanpak en tijdstip van uitvoering
Coaching van dagstarts waarin 5s  onderdeel is (bij semi-digitaal bord) Bespreking van de bevindingen met teamleider en teams is vanzelfsprekend een onderdeel van de audits. Wij coachen de teamleiders in het bespreken van de 5S bevindingen en stimuleren om de teams professioneler te maken. Dit gebeurt d.m.v. de 5S app en de klant specifieke semi-digitale borden.
Gemba walk Op de werkvloer (=gemba) gebeurt het uitvoerende werk. Wij willen het proces begrijpen zodat we de 5S effectief kunnen uitrollen. De enige manier om dat goed te doen is zelf op de werkvloer kijken.
Voorbereiding  Op basis van de informatie uit de kennismaking en de bevindingen uit de gemba passen wij onze training en aanpak aan om maximaal effect te krijgen. Tevens bespreken wij wat er verder intern voorbereid /geregeld moet worden.
Op de geplande dagen of avonden gaan wij met de teams 5S uitvoeren. Wij doorlopen elke S met kort stuk theorie (op de werkvloer) en daarna daadwerkelijke uitvoering. Het start met het doen van een gezamenlijke scan. Het uiteindelijke resultaat is: strakke, veilige werkomgeving, de basis van het  lean gedachtengoed bekend bij de medewerkers en er zijn gezamenlijk overeengekomen afspraken.
Verbetervoorstellen Na de 5S zullen we het verbetervoorstellen proces inrichten en activeren bij de teams. Dit wordt gevisualiseerd op de semi-digitale 5S borden.
audits (met afnemende frequentie) Conform planning verrichten we de audits, dit is met afnemende frequentie. Deze worden gelopen met de teamleiders zodat zij direct opgeleid worden om het zelf uit te kunnen voeren. Hierbij maken wij gebruik van de 5S app.
Opleiden teamleiders Tijdens het doen van de audits coachen wij de teamleiders, zij zullen na verloop van tijd ook zelf audits gaan lopen en scores gaan geven. Dit kan ‘cross departementaal' opgezet worden, zodat teamleiders elkaars afdelingen geen scoren. Audits door Teamleiders, uitfasering Uiteindelijk zal de basis voldoende staan en kan de organisatie 5S zelfstandig dragen. Naar gelang nodig is zullen wij 1 of meerdere externe audits per jaar blijven uitvoeren.
Uitvoer van 5S (training + uitROL)
Nazorgfase Hierin visualiseren we de afspraken, regelen we met de teamleiders de audits in en plannen deze. Daarnaast configureren we de 5S en Safety app.