5s app: real-time inzicht en controle

Krijg meer inzicht, controle en borging van resultaten van uw 5S-implementatie met de 5S App. De 5S-software en LEAN-app van 5S Company helpt u bij het laagdrempelig en overzichtelijk vastleggen en opvolgen van acties, geeft een actueel overzicht van onderhanden werk en maakt het uitvoeren van controles en audits eenvoudig. Krijg direct inzicht in de 5S-status op de werkvloer, inclusief scores.

O.a. deze bedrijven vertrouwen al op de 5S app:

Controleer de 5S-status met handige checklists

De 5S App van 5S Company is een handige tool waarmee teams in verschillende industrieën en sectoren eenvoudig audits en controles uit kunnen voeren aan de hand van digitale checklists. Met deze 5S-software krijgen medewerkers direct inzicht in de status van de 5S-principes op de werkvloer: scheiden, schoonmaken, schikken, standaardiseren en standhouden. Aan de hand van uitgebreide digitale checklists in de app wordt gecontroleerd dat 5S op de juiste manier wordt toegepast op de werkplek. De applicatie helpt bij het verbeteren van 5S-audits, het stimuleren van het behalen van goede resultaten en het optimaliseren van de bedrijfsvoering.

Wat biedt de 5S APP?

De 5S App is onderdeel van ons LEAN-app pakket en geeft u inzicht, voorspelbaarheid en controle over te behalen resultaten op het gebied van 5S en veiligheid. De borging van 5S en veiligheid is één van de moeilijkste fases, maar met de 5S applicatie in combinatie met audits wordt de borgingsfase bij een groot deel van onze klanten succesvol uitgevoerd en gecontinueerd. Met de 5S-applicatie kunt u onder meer:

5S Tablet registratie


Signaleren en registreren

Laagdrempelig en ad hoc signaleren van afwijkingen, inclusief foto’s en locaties, door mensen op de werkvloer.

5S audit loop


Record and elaborate audits

Internal and external audits are conducted, findings recorded and scores determined per department.


Manage actions and scores

Dagelijkse opvolging van openstaande acties en beheren van de scores om voortgang te monitoren.

AFSPRAKEN VASTLEGGEN EN digitaal DELEN

Vastleggen en interactief delen van veiligheids- en schoonmaakafspraken per afdeling (eventueel d.m.v. narrowcasting).

5S training 5S Company

DISCUSS REAL-TIME PROGRESS

Voortgang en resultaten van 5S op de werkvloer direct bespreken in teams of presenteren aan de organisatie.

Borging 5S-uitrol met de 5S App

Wat levert de 5s-applicatie u op?

5S kosten reductie

Kostenreductie

Door slimmer en beter samenwerken ontstaat er een hogere efficiency en een reductie van de kosten

5S Tijd besparen

MEER productiviteit

Snel en laagdrempelig opvolgen van acties en het standaardiseren van de processen bevorderd de productiviteit

5S Voorspelbaarheid

Predictability

Actions are given a deadline and executor, making expected results predictable

Quality increase

The deviations are made visible and discussable which results in a higher first time right.

5S Certificering

Certification

The recording of deviations and performance helps to substantiate and obtain safety certifications such as the Safety, Health and Environment Checklist Contractors (SCC) and ISO.

Snelheid 5S

SPEED

By halving the audit and elaboration time, an internal audit can be carried out faster and more often resulting in real quick results.

Vraag direct een demo aan

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op voor het inplannen van een demo van de 5S App.

Verlaag de drempel voor het uitvoeren van veiligheidsregistraties en verminder de kans op ongelukken op de werkvloer met de Safety-app van 5S Company.

> VERMINDER ONGELUKKEN

Versimpel processen op de werkvloer digitaal versimpelen met behulp van de 5S Company LEAN-app. Leg eenvoudig afwijkingen en verbeterideeën vast en bouw aan betere workflows.

> VERSIMPEL PROCESSEN

Maak voortgang zichtbaar tijdens de dagstart of 5S-bespreking met op maat gemaakte 5S-borden. Standaardiseer en borg processen, procesprestaties en KPI’s.

> MAAK VOORTGANG ZICHTBAAR

5S-software werkt op alle apparaten

De 5S App is een webapplicatie waardoor deze altijd en via elk apparaat benaderbaar is via de webbrowser. Ook zorgen we ervoor dat de applicaties beschikbaar gemaakt worden voor het gebruik van volledig scherm op de tablet.

5S app Multi device

Mobile Tablet Laptop PC

WHERE TO APPLY THE 5S COMPANY APP

All levels of 5S

 • Bedrijven die (willen) starten met een 5S traject en een effectieve en handige tool willen om de eerste 4 S’en te borgen.
 • Bedrijven die reeds een 5S-uitrol hebben gedaan en een boost willen geven aan hun borging.

All conceivable sectors

 • Transport and logistics
 • Retail
 • Health Care and Well-being
 • Trade and services
 • Automotive
 • Construction
 • Facility management
 • Industry and production
 • Do you work in another sector? There as well.

COSTS OF THE 5S COMPANY APP

Een licentie op de 5S-applicatie wordt opgebouwd uit een bedrijfslicentie en een abonnement per afdeling (inclusief 1 team/subafdeling). Het aantal afdelingen en subafdelingen is naar wens uit te breiden, waardoor de 5S App met uw bedrijf meegroeit.

Bedrijf 5S app licentie

CORPORATE LICENSE

Per company a license for use of the app is issued

Vestiging licentie 5S app

ADDITIONAL ESTABLISHMENT

When there are multiple branches, they get their own license

Afdeling abonnement 5S app

SECTION

Per afdeling wordt er een abonnement afgesloten inclusief 1 team/subafdeling

Subafdeling abonnement 5S app

SUB-DEPARTMENT

Departments can be supplemented with as many sub-departments or teams as desired

ADVANTAGES OF THE 5S COMPANY APP

5S app in gebruik

Low-threshold registration

De registratie van een afwijking tijdens een ‘snelle ronde’ of tijdens een interne of externe audit kan eenvoudig worden gedaan via een tablet door de teamleider of door een externe auditor. Tijdens de ronde worden de meest essentiële velden gevuld en er wordt direct een foto toegevoegd om de situatie visueel duidelijk te maken. Als de ronde klaar is, wordt er bij een audit ook nog een score gegeven. Hierna is er geen extra uitwerking meer nodig. Presenteren, updaten, narrowcasten en dergelijke zijn verscheidene functies van de 5S App. De toegankelijkheid zorgt ervoor dat in feite iedere medewerker afwijkingen kan registreren. Dit is belangrijk, want hoe meer mensen afwijkingen registreren, hoe sneller het 5S DNA geactiveerd wordt.

Accelerating the transformation

De 5S App geeft real-time inzicht welke acties door wie moeten worden opgevolgd, en wat de voortgang hiervan is. Deze functie biedt handvatten om de transformatie beter te managen, waardoor het bedrijf sneller kan professionaliseren. Omdat iedereen op de werkvloer betrokken wordt, is dit geen ad-hoc activiteit, maar een continu proces, dat verweven is in de uitvoer van het dagelijkse werk. Door deze eenvoudige en doeltreffende manier van borgen kunnen er vaker interne (audit) rondes worden gelopen.


Door naast de 5S App ook onze Safety App te gebruiken, worden gesignaleerde veiligheidspunten opgenomen in de Safety registraties. De bijdrage van het 5S-programma en de 5S-applicatie aan de veiligheid binnen uw bedrijf is significant.

Audit 5S Company
Opvolging 5S acties app

Securing follow-up

After an audit or quick round, you can view the findings via a categorized overview. Filtering by department and team provides a clear overview of the relevant open actions. An interactive dashboard is available with all pending reports, including progress status and timeliness to support operational control. During the daily or weekly team meetings the outstanding actions and scores are reviewed. Action holders and deadlines can then be added together via the tablet and possibly also via the semi-digital boards. These semi-digital boards can be customized and delivered in the look & feel of your company.

Sharing with the team

Visibility contributes to the acceptance of changes and facilitates behavioral change in people. It is important to regularly see information regarding 5S and Safety. For example, the scores of an audit or the findings of a quick round. The tailor-made semi-digital boards with integrated Smart TV screen contribute to this.

The signs are (wireless) connected to our Apps and are used to:

 • Discuss daily findings with the team (Operational consultation)
 • During working hours the following points are shown on the screens in sequence: the department specific 5S and Safety findings, made 5S appointments, scores and any other relevant messages (narrowcasting). 

The magnetic part next to and below the screen can be used to take notes, hang up improvement proposals or place other news that should be continuously visible.

Delen 5S acties app

5S kan toegepast worden op elke werkvloer, binnen iedere sector. Ontdek hoe 5S Company u helpt bij veiliger, efficiënter en winstgevender werken. Een succesvolle 5S-implementatie in drie fases.

> ALLES OVER 5S IMPLEMENTATIE

De belangrijkste stap van het implementeren van de 5S-methode op de werkvloer is de borgingsfase. 5S Company helpt u bij het bepalen van de standaarden en de 5S-borging op de werkvloer.

> 5S-BORGING: ÉÉN STANDAARD

Scheiden, schoonmaken, schikken, standaardiseren en standhouden. Dit zijn de 5 S’en van de 5S Methode. Lees alles over de voordelen en het toepassen van de 5S Methode, de specialiteit van 5S Company.

> WAT IS DE 5S METHODE?