5s app

Borging van veranderingen is voor veel bedrijven een uitdaging. Dit kost tijd, aandacht, focus en doorzettingsvermogen. Om deze borgingsfase eectief en visueel te maken hebben wij een 5s app ontwikkeld. De 5s app zorgt ervoor dat de laatste fase van 5S (in Stand houden) efficiënt wordt uitgevoerd. 

Wat kan je met de 5s app doen:

Dagelijks eenvoudig en snel vastleggen

Laagdrempelig en ad hoc registeren van afwijkingen, inclusief foto en locatie door mensen op de werkvloer.


AUDITS VASTLEGGEN EN UITWERKEN

Interne en externe audits lopen, bevindingen registreren en scores bepalen per afdeling.


ACTIES & SCORES BEHEREN

Dagelijkse opvolging van openstaande acties en scores beheren.


AFSPRAKEN VASTLEGGEN EN INTERACTIEF DELEN

Vastleggen en interactief delen van veiligheids- en schoonmaak afspraken per afdeling (eventueel d.m.v. narrow casting).


REAL-TIME VOORTGANG BESPREKEN IN GROEP

Eventueel voortgang direct bespreken in teams door middel van de semi-digitale 5S borden.


versnellen en borgen Transformatie

De 5s app geeft real-time inzicht welke acties door wie moeten worden opgevolgd, en wat de voortgang hiervan is. Deze functie biedt handvatten om de transformatie beter te managen, waardoor het bedrijf sneller kan professionaliseren. Omdat iedereen op de werkvloer betrokken wordt, is dit geen ad-hoc activiteit, maar een continu proces, dat verweven is in de uitvoer van het dagelijkse werk. Door deze eenvoudige en doeltreffende manier van borgen kunnen er vaker interne (audit) rondes worden gelopen.

Door naast de 5s app ook onze Safety app te gebruiken, worden gesignaleerde veiligheidspunten opgenomen in de Safety registraties. De bijdrage van het 5S programma en de 5S app aan de veiligheid binnen uw bedrijf is significant.

VOOR WIE is de 5S app bedoeld?

  • Bedrijven die (willen) starten met een 5S programma en een effectieve en handige tool willen om de eerste 4S’en te borgen. 
  • Bedrijven die reeds een 5S uitrol hebben gedaan en een boost willen geven aan hun borging. Het succesvol implementeren van een nieuwe tool valt en staat bij de acceptatie door de gebruikers.

Voor een optimale uitrol bieden wij naast de app een customized auditprogramma en ‘train de trainer’ traject aan. Uit ervaring blijkt dat deze combinatie tot een succesvolle uitrol leidt.

LAAGDREMPELIGE REGISTRATIE:

De registratie van een afwijking tijdens een 'snelle ronde' of tijdens een interne of externe audit kan eenvoudig worden gedaan via een tablet door de teamleider of door een externe auditor. Tijdens de ronde worden de meest essentiële velden gevuld en er wordt direct een foto toegevoegd om de situatie visueel duidelijk te maken. Als de ronde klaar is, wordt er bij een audit ook nog een score gegeven. Hierna is er geen extra uitwerking meer nodig. Presenteren, updaten, narrow casten en dergelijke zijn verscheidende functies van de 5s app. De toegankelijkheid zorgt ervoor dat in feite iedere medewerker afwijkingen kan registreren. Dit is belangrijk, want hoe meer mensen afwijkingen registreren, hoe sneller het 5S DNA geactiveerd wordt.

OPVOLGING BORGEN:

Na een audit of snelle ronde kunt u via een gecategoriseerd overzicht de bevindingen inzien. Filtering op afdeling en team zorgt voor een duidelijk overzicht van de relevante openstaande acties. Er is een interactief dashboard beschikbaar met alle onderhanden meldingen, inclusief voortgang status en tijdigheid om de operationele sturing te ondersteunen. Tijdens het dagelijkse of wekelijkse teamoverleg worden de openstaande acties en scores doorgenomen. Actiehouders en deadlines kunnen dan gezamenlijk worden toegevoegd via de tablet en eventueel ook via de semi-digitale borden. Deze semi-digitale borden kunnen op maat gemaakt worden en in de look&feel van uw bedrijf geleverd worden.

DELEN 

(5S HARDWARE – BORDEN)

Zichtbaarheid draagt bij aan de acceptatie van veranderingen en faciliteert een gedragsverandering bij mensen. Het is van belang dat men geregeld informatie met betrekking tot 5S en Safety ziet. Bijvoorbeeld de scores van een audit of de bevindingen van een snelle ronde. De op maat gemaakte semi-digitale borden met geïntegreerd Smart TV scherm dragen hieraan bij.
De borden zijn (draadloos) verbonden met onze Apps en worden gebruikt om:

  • Dagelijkse bevindingen met het team te bespreken (Operationeel overleg)
  • Gedurende werktijd worden opeenvolgend de volgende punten op de schermen getoond: de afdeling specifieke 5S en Safety bevindingen, gemaakte 5S afspraken, scores en eventeel andere relevante berichten  (narrowcasting). 

Het magnetische deel naast en onder het scherm kan gebruikt worden om aantekeningen te maken, verbetervoorstellen op te hangen of ander nieuws wat continue zichtbaar moet zijn te plaatsen.