Wat is de 5S methode

5S is een methode om werkplekken en ruimtes te ordenen en organiseren. Een goed georganiseerde werkplek draagt bij aan 4 belangrijke graadmeters van een bedrijf: veiligheid, klanttevredenheid, efficiëntie en medewerkerstevredenheid. De focus op verminderen van verspillingen wordt door 5S geactiveerd.  Zo worden bijvoorbeeld verspillingen als wachten of zoeken naar informatie, gereedschappen of materialen geminimaliseerd. Minder verspilling draagt bij aan een efficiënter proces.

Daarnaast is 5S een fundamentele en concrete start van een totale lean transformatie van een organisatie, omdat in onze aanpak alle medewerkers betrokken worden en er direct resultaat zichtbaar is.
 
Scheiden 5S

1. SCHEIDEN

1. Scheiden

We selecteren de zaken die we niet of nauwelijks gebruiken. We doen dat met een rood label. Tevens worden de delen direct gescheiden van elkaar. Stel jezelf de vraag: wat gebruiken we veel, weinig of nooit? Dit kunnen vanzelfsprekend ook documenten in een kast zijn of in een digitale map.
Schoonmaken 5S

2. SCHOONMAKEN

2. Schoonmaken

Schoonmaken betekent het (correctief) reinigen van alle voorwerpen, maar ook het (preventief) voorkomen van verontreiniging. Dit doen we door het elimineren van oorzaken van storingen en incidenten, zoals het uitschakelen van vervuilingsbronnen

3. SCHIKKEN

3. Schikken

Schikken betekent de gereedschappen een vaste plek geven en de werkplek zodanig organiseren dat iedereen alles snel en gemakkelijk kan vinden. Tijdens het zoeken naar een geschikte plaats voor de betreffende spullen wordt er rekening gehouden met ergonomie en hygiëne.
Standaardiseren 5S

4. STANDAARDISEREN

4. Standaardiseren

Er worden samen afspraken gemaakt over de eerste 3 S’sen. Deze afspraken worden tevens gevisualiseerd. Dit is de leidraad om ervoor te zorgen dat de eerste 3 S'sen geborgd zullen blijven.

5. IN STAND HOUDEN

5. In stand houden

In deze fase wordt ingeregeld dat er audits plaatsvinden om de vorige 4 fases te borgen. Aandacht van management en zelfdiscipline is een belangrijk deel van deze fase. Wij hebben een 5s & safety App ontwikkeld in de cloud (SaaS) om het registreren van afwijkingen, het opvolgen en het presenteren hiervan te vereenvoudigen en te digitaliseren. Deze tool kan de extra stap betekenen in verdere borging van 5s en safety in de dagelijkse routine. Dus ook de borgingsfase kan efficiënt worden uitgevoerd.
MEER WETEN OVER 5S?
nl_NL