5S methode

Wat is de 5S methode? 5S is een Lean methodiek die een duidelijke standaard vormgeeft op de werkvloer waardoor afwijkingen direct zichtbaar worden en verspillingen voorkomen kunnen  worden. Dit gebeurt middels het toepassen van de 5 S’en:

SCHEIDEN
SCHOONMAKEN
SCHIKKEN
STANDAARDISEREN
STAND HOUDEN

Lees hieronder meer over de toepassing van 5S, de specialisatie van 5S Company.

5Sen 5S Company

5S model

Scheiden 5S

1. SCHEIDEN

1. Scheiden

Materialen en voorwerpen scheiden aan de hand van gebruik frequentie en materiaal dat niet of nauwelijks wordt gebruikt voorzien van een rood label ter beoordeling. Denk hierbij niet alleen aan gebruiksmaterialen, maar ook aan documenten in een kast of digitale map.
Schoonmaken 5S

2. SCHOONMAKEN

2. Schoonmaken

Het grondig schoonmaken van alle materialen, voorwerpen en oppervlaktes voor een schone, prettige en vielige werkomgeving. Daarnaast het organiseren van oplossingen om vervuiling in het vervolg te voorkomen, ellimineren van de vervuilingsbron.

3. SCHIKKEN

3. Schikken

Schikken betekent de materialen en voorwerpen een vaste plek geven en de werkplek zodanig organiseren dat iedereen alles snel en gemakkelijk kan vinden. Tijdens het zoeken naar een geschikte plaats voor de betreffende spullen wordt er rekening gehouden met ergonomie en hygiëne.
Standaardiseren 5S

4. STANDAARDISEREN

4. Standaardiseren

Bij het doorlopen van de eerste 3 S'en is er een nieuwe standaard bepaalt. Deze nieuwe standaard dient geborgd en gevisualiseerd te worden middels standaardisatie tools als een eenpuntsles, schoonmaaklijst, afsprakenlijst, enz.
5s Company Logo

5s werkplekorganisatie

Een 5S georganiseerde werkplek volgens de 5S methode is een veilige, efficiënte en prettige werkplek. Deze draagt automatisch bij aan het voorkomen van verspillingen als wachten of zoeken naar materiaal, gereedschap of informatie. Ook voorkomt het onveilige situaties en daarmee ongevallen. 

Naast de productievoordelen van 5S, maakt 5S de werklvoer representatief voor klanten. De waarde van het geproduceerde product wordt weerspiegelt in de productie omgeving. Benieuwd naar onze 5S implementatie?

5S, een Lean methode

Lean is een methodiek die alles in het werk zet om waarde te creëren voor de klant. De 5S methode is een Lean methodiek die toegepast wordt om basisstabiliteit te creëren op de werkvloer.  Deze basisstabiliteit is nodig om verder te kunnen verbeteren. Stabiliteit bestaat uit:

  • Alles heeft een vaste plek
  • Alles is schoon
  • Gebruiksaanwijzingen zijn gevisualiseerd
  • Standaard is vastgelegd
  • Geen onveilige situaties
  • Flow op de werkvloer

Benieuwd naar de mogelijkheden op uw werkvloer? 5S Company doet graag een gemba walk.

5S Systeem

Een goed toegepaste 5S uitrol volgens de 5S methode zet een 5S systeem op dat niet alleen op de werkvloer staat, maar ook in het DNA van de medewerkers zit. Om 5S in stand te houden, is de betrokkenheid van alle medewerkers en het management van groot belang. Bedrijven waar 5S Company regelmatig ondersteund hebben of hadden wel een vorm van 5S op de werkvloer, maar betrokken de medewerkers onvoldoende. Om het 5S systeem te optimaliseren kan er gedacht worden aan:

 

5S Voorbeelden uit de praktijk

informatie over de 5s methode?
nl_NL