GEMBA WALK

De Gemba walk is een eerste kennismaking en analyse van de werkvloer. Vrij vertaald betekend gemba walk dan ook ‘ronde op de werkvloer’. Er wordt gekeken naar de verschillende processen, tools en zelfs looprichting op de werkvloer.  Om 5S effectief uit te kunnen rollen, is kennis van de praktijk noodzakelijk. Op deze pagina leest u wat het doel is van een gemba walk en hoe deze eruit ziet.

Heeft u vragen?

Patrick helpt u graag op weg.

Gemba walk

DOEL VAN EEN GEMBA WALK

Het doel van een gemba walk is het daadwerkelijk zien op de werkvloer wat de processen en verspillingen zijn. Het 5S model kent een vaste opbouw, maar geen werkvloer is hetzelfde. Veelal zijn medewerkers gewend aan de werkomgeving en zien de verspillingen en potentie over het hoofd. De gemba walk geeft een frisse en scherpe blik op de verbeterpotentie en deze informatie wordt gebruikt om te bepalen wat nodig is voor een effectieve 5S uitrol.

Ook worden medewerkers geïnterviewd om te achterhalen wat de bekendheid is met 5S en in hoeverre men dit toe kan passen. De basiskennis van 5S wordt opgenomen in het theorie gedeelte van de 5S uitrol. Als aanvullende kennis en toepassing van 5S wenselijk of noodzakelijk blijkt, is er 5S training.

HOE ZIET EEN GEMBA WALK ER UIT

Samen met een medewerker wordt de ‘ronde op de werkvloer’ gelopen. Alle processen worden afzonderlijk bekeken en per proces worden er één of meer medewerkers geïnterviewd. Punten waarop gelet dient te worden tijdens de gemba walk:

 • Onveilige situaties
    • Blusmiddelen niet bereikbaar
    • Nooduitgangen geblokkeerd
 • Onveilig handelen
    • Ontbreken van juiste PBM’s
    • Gebruik van afgekeurde gereedschappen
    • Niet navolgen van veiligheidseissen
 • Inefficiëntie
    • Onnodige bewegingen
    • Te veel of weinig voorraad
    • Wachten
    • Overproductie
 • Looproutes
    • Omlopen door inefficiënte indeling
    • Obstakels
 • Werkplekindeling
    • Logische indeling op gebruik materiaal
 • Opslag materialen
    • Logische plek voor gebruik
    • Juiste hoeveelheid
    • Juiste omstandigheden
 • Verspillingen

Alle bevindingen worden verzameld en dragen bij aan een effectieve 5S uitrol volgens de 5S methode.

5S app in gebruik
Delen 5S acties app

WAT levert EEN GEMBA WALK U OP?

Door de ruime ervaring van 5S Company met 5S implementaties op veel verschillende werkvloeren, zien we al snel waar de verspillingen en potentie zit. 5S Company biedt een frisse en kritische blik op uw processen, de inrichting van de werkvloer en achterhaalt de kernoorzaken. De bevindingen vertalen we naar de 5S uitrol, wat u een strakke, veilige en efficiënte werkvloer oplevert.

ONTDEK ONZE CASES

No more posts to show
Direct een Offerte AANVRAGEN?

MEER 5s diensten