5S Audit

Bij een 5S audit wordt het 5S niveau van de werkvloer beoordeeld. Een 5S audit wordt meestal aan het einde van een 5S implementatie uitgevoerd. Met behulp van een checklist wordt gemeten of 5S effectief is toegepast in de organisatie. Lees hier hoe een audit er in de praktijk uitziet en de verschillende manieren om audits in te zetten.

Heeft u vragen?

Pien helpt u graag op weg.

Pien Nootebos 5S Company
5S Audit

HOE ZIET EEN AUDIT ER UIT

Het uitvoeren van een 5S audit gebeurt altijd samen met een teamleider of medewerker. De grootte van de werkvloer bepaalt de duur van de audit. Daarnaast bepaalt het 5S niveau of de audit op een vooraf gepland moment of ongepland uitgevoerd zal worden. 

5S Checklist

Een vast onderdeel van de 5S audit is de 5S checklist. In deze checklist worden alle 5 de S’en van de 5S methode nagelopen: scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren en standhouden. In de checklist wordt het 5S niveau beoordeeld aan de hand van scores tussen de 0 en 100%. De checklist zelf toetst niet alleen het 5S niveau van de werkvloer, maar ook het 5S DNA van de medewerkers.

Hoewel de 5S methode een vaste plek heeft binnen de checklist, wordt er tijdens de audit gekeken naar de situatie zoals die zich voordoet in de praktijk. Het 5S checklist template wordt direct na het uitrollen van 5S in de organisatie, aangepast aan de omstandigheden van de werkvloer. Zo vormt de praktijk de basis om tot de juiste metingen te komen.

5S Audit in de praktijk

  • De 5S audit start met een check in de 5S app. Hier wordt zichtbaar welke openstaande acties er zijn en of er aan acties is gewerkt. Via de 5S app worden alle situaties in de onder handen werk lijst bijgehouden, zowel situaties ter verbetering, als de positieve aspecten. 
  • Vervolgens wordt er een ronde op de werkvloer gedaan:  de gemba walk. Tijdens deze ronde worden alle 5 de S’en nagelopen aan de hand van de checklist. De volledige werkvloer wordt gecheckt en verschillende medewerkers worden geïnterviewd.
  • Na de gemba walk, worden de scores per S ingevuld in de checklist. Hieruit volgt het 5S niveau van dat moment met een advies voor verbetering. 
  • Aan het eind van de audit worden de resultaten gedeeld met het hele team. Zo zijn medewerkers zijn direct betrokken bij het resultaat en kunnen benodigde acties worden afgestemd.

Wanneer 5S audit inzetten

De 5S audit kan voor verschillende doeleinden worden ingezet. Lees hieronder hoe de 5S audit als waardevol middel kan worden ingezet bij een effectieve implementatie van 5S in de organisatie:

- 5S audit als training

Door de audit samen met een medewerker uit te voeren, vindt er direct een stukje 5S training plaats. Deze training zorgt ervoor dat de kennis in huis is om op termijn zelfstandig interne audits uit te voeren.

- Huidige 5S niveau

Een 5S audit geeft inzicht in het huidige 5S niveau van de werkvloer. De checklist beoordeelt de gemba van dat moment ‘real time’. Hierdoor is de tijd tussen belemmering en oplossing minimaal. Verbeterpunten kunnen direct worden vertaald naar taken binnen het team, met duidelijke afspraken over rolverdeling en deadlines.

- 5S borgen

De audit stelt een organisatie in staat 5S te borgen. Na iedere audit worden de resultaten in de 5S app opgeslagen. Deze scores geven een duidelijk beeld van voortgang over tijd en wat mogelijke struikelblokken zijn voor 5S op de werkvloer. Zo kunnen medewerkers ook zelf het 5S niveau van hun werkomgeving monitoren.

- 5S in stand houden met audits

Het ‘in stand houden’ van 5S blijkt voor veel bedrijven lastig in de praktijk. De externe audits zijn een stok achter de deur om het reeds behaalde 5S niveau vast te houden en te streven naar vooruitgang. Om ervoor te zorgen dat niet alleen op het moment van de audit 5S voldoende toegepast wordt, vinden er ongeplande audits plaats door 5S Company als externe partij. 

De ruime ervaring van 5S Company leert dat deze periodieke checks voor alle branches en alle 5S niveaus een welkom steuntje in de rug zijn. Samen met uw 5S specialist kunt u tot zelfs ver na de 5S implementatie periodieke audits afstemmen om het 5S niveau van de werkvloer in te stand te houden.

5S Audit score
5S Checklist
Audit 5S Company

WAT IS UW 5S NIVEAU?

Bent u benieuwd naar wat uw huidige 5S niveau is? Of wilt u het lopen van audits uitbesteden? Maak kennis met de specialisten van 5S company. Door middel van onze lean 5S audit checklist en 5S app makkelijk kunnen we in iedere branche effectief en snel een audit uitvoeren. Op basis van het 5S niveau van uw organisatie, ontvangt u praktisch advies en doelgerichte aanpak om de werkvloer naar een hoger niveau brengen. Neem vrijblijvend contact op voor 5S advies op maat.

ONTDEK ONZE CASES

Direct een Offerte AANVRAGEN?

MEER 5s diensten