voor het creëren en borgen van een GESTRUCTUREERDE WERKPLEK

VOOR HET CREËREN EN BORGEN VAN EEN GESTRUCTUREERDE WERKPLEK

Waarom 5S

5S is een methode om werkplekken en ruimtes te ordenen en organiseren. Een goed georganiseerde werkplek draagt bij aan 4 belangrijke graadmeters van een bedrijf: veiligheid, klanttevredenheid, efficiëntie en medewerkerstevredenheid. De focus op verminderen van verspillingen wordt door 5S geactiveerd.  Zo worden bijvoorbeeld verspillingen als wachten of zoeken naar informatie, gereedschappen of materialen geminimaliseerd. Minder verspilling draagt bij aan een efficiënter productieproces.

 

Onze unieke en bewezen 5S uitrol methode kenmerkt zich o.a. door het betrekken van alle medewerkers van de afdelingen. Binnen enkele dagen is er direct zichtbaar en positief verschil o.a. door een verbeterde lay-out van de werkvloer. Door iedereen erbij te betrekken wordt er ook sneller eigenaarschap genomen in de periode na de uitrol. De kracht van 5S zit met name in de langere termijn, het is namelijk geen kunstje die in enkele dagen klaar is. 5S moet geborgd worden in de operationele overleggen en de aansturing daarvan om succesvol te blijven.

Dat is precies waar wij het verschil maken met onze aanpak. Voor de borgingsfase hebben we een speciale 5S App en Safety App ontwikkeld.

 

Kortom 5S is de basis voor een stabiele werkomgeving. Hieronder worden de 5 stappen nader uitgelegd:

1. Scheiden

1. Scheiden

We selecteren de zaken die we niet of nauwelijks gebruiken. We doen dat met een rood label. Tevens worden de delen direct gescheiden van elkaar. Stel jezelf de vraag: wat gebruiken we veel, weinig of nooit? Dit kunnen vanzelfsprekend ook documenten in een kast zijn of in een digitale map.

2. Schoonmaken

2. Schoonmaken

Schoonmaken betekent het (correctief) reinigen van alle voorwerpen, maar ook het (preventief) voorkomen van verontreiniging.

Dit doen we door het elimineren van oorzaken van storingen en incidenten, zoals het uitschakelen van vervuilingsbronnen

3. Schikken

3. Schikken

Schikken betekent de gereedschappen een vaste plek geven en de werkplek zodanig organiseren dat iedereen alles snel en gemakkelijk kan vinden. Tijdens het zoeken naar een geschikte plaats voor de betreffende spullen wordt er rekening gehouden met ergonomie en hygiëne.

4. Standaardiseren

4. Standaardiseren


Er worden samen afspraken gemaakt over de eerste 3 S’sen. Deze afspraken worden tevens gevisualiseerd. Dit is de leidraad om ervoor te zorgen dat de eerste 3 S'sen geborgd zullen blijven.

5. in stand houden

5. In stand houden

In deze fase wordt ingeregeld dat er audits plaatsvinden en hoe deze worden uitgevoerd teneinde de vorige 4 fases te borgen. Aandacht van management en zelfdiscipline is een belangrijk deel van deze S. pp voor in standhouden.

Wij hebben een 5s & safety App ontwikkeld in de cloud (SaaS) om het registreren van afwijkingen, het opvolgen en het presenteren hiervan te vereenvoudigen. Deze tool kan de extra stap betekenen in verdere borging van 5s en safety in de dagelijkse routine. Dus ook de borgingsfase kan efficiënt worden uitgevoerd.

1. Scheiden

1. Scheiden

We selecteren de zaken die we niet of nauwelijks gebruiken. We doen dat met een rood label. Tevens worden de delen direct gescheiden van elkaar. Stel jezelf de vraag: wat gebruiken we veel, weinig of nooit? Dit kunnen vanzelfsprekend ook documenten in een kast zijn of in een digitale map.

2. Schoonmaken

2. Schoonmaken

Schoonmaken betekent het (correctief) reinigen van alle voorwerpen, maar ook het (preventief) voorkomen van verontreiniging.

Dit doen we door het elimineren van oorzaken van storingen en incidenten, zoals het uitschakelen van vervuilingsbronnen.

3. Schikken

3. Schikken

Schikken betekent de gereedschappen een vaste plek geven en de werkplek zodanig organiseren dat iedereen alles snel en gemakkelijk kan vinden. Tijdens het zoeken naar een geschikte plaats voor de betreffende spullen wordt er rekening gehouden met ergonomie en hygiëne.

4. Standaardiseren

4. Standaardiseren

 

Er worden samen afspraken gemaakt over de eerste 3 S’sen. Deze afspraken worden tevens gevisualiseerd. Dit is de leidraad om ervoor te zorgen dat de eerste 3 S'sen geborgd zullen blijven.

5. in stand houden

5. In stand houden

In deze fase wordt ingeregeld dat er audits plaatsvinden om de vorige 4 fases te borgen. Aandacht van management en zelfdiscipline is een belangrijk deel van deze fase. Wij hebben een 5s & safety App ontwikkeld in de cloud (SaaS) om het registreren van afwijkingen, het opvolgen en het presenteren hiervan te vereenvoudigen en te digitaliseren. Deze tool kan de extra stap betekenen in verdere borging van 5s en safety in de dagelijkse routine. Dus ook de borgingsfase kan efficiënt worden uitgevoerd.

5. In stand houden

5. In stand houden

In deze fase wordt ingeregeld dat er audits plaatsvinden om de vorige 4 fases te borgen. Aandacht van management en zelfdiscipline is een belangrijk deel van deze fase. Wij hebben een 5s & safety App ontwikkeld in de cloud (SaaS) om het registreren van afwijkingen, het opvolgen en het presenteren hiervan te vereenvoudigen en te digitaliseren. Deze tool kan de extra stap betekenen in verdere borging van 5s en safety in de dagelijkse routine. Dus ook de borgingsfase kan efficiënt worden uitgevoerd.

5. In stand houden

5. In stand houden

In deze fase wordt ingeregeld dat er audits plaatsvinden om de vorige 4 fases te borgen. Aandacht van management en zelfdiscipline is een belangrijk deel van deze fase. Wij hebben een 5s & safety App ontwikkeld in de cloud (SaaS) om het registreren van afwijkingen, het opvolgen en het presenteren hiervan te vereenvoudigen en te digitaliseren. Deze tool kan de extra stap betekenen in verdere borging van 5s en safety in de dagelijkse routine. Dus ook de borgingsfase kan efficiënt worden uitgevoerd.

5. in stand houden

5. In stand houden

In deze fase wordt ingeregeld dat er audits plaatsvinden om de vorige 4 fases te borgen. Aandacht van management en zelfdiscipline is een belangrijk deel van deze fase. Wij hebben een 5s & safety App ontwikkeld in de cloud (SaaS) om het registreren van afwijkingen, het opvolgen en het presenteren hiervan te vereenvoudigen en te digitaliseren. Deze tool kan de extra stap betekenen in verdere borging van 5s en safety in de dagelijkse routine. Dus ook de borgingsfase kan efficiënt worden uitgevoerd.